DÁtum

KKV FÓKUSZTERÜLETI INNOVÁCIÓS PROGRAM

Érdemi és számszerűsíthető gazdasági hatást kiváltó, az inkrementális fejlesztésen túlmutató kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása, amelyek piacképes terméket, technológiát, vagy szolgáltatást eredményeznek, amelyek piacra vitele hozzájárul a vállalat hazai és nemzetközi versenyképességének erősítéséhez. – KÓDSZÁM: 2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„A” alprogramra kizárólag a c) „A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása” pont szerinti fókuszterületre lehet kérelmet benyújtani.

„B” alprogram: A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

„B” alprogramra minden, a)-d) szerinti fókusz- és egyéb területre lehet kérelmet benyújtani.

a) Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása (nem tartozik bele jelen Felhívás keretében az egészséges életmódot és az egészségmegőrzést szolgáló rekreációs tevékenységek, balneológiai fejlesztések, kozmetikai fejlesztések, sport fejlesztések. Ezek fejlesztésére az „Egyéb” kategória keretében lehet támogatási igényt benyújtani.)

b) A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása

c) A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása

d) Egyéb támogatható tevékenységek

Ki veheti igénybe?

 • Önállóan pályázhat: kis-, és középvállalkozások
 • Konzorcium vezetőként: kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok
 • Konzorciumi tagként: kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, valamint felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek, amelyek kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek

Ki nem veheti igénybe?

1) A vállalkozás utolsó, teljes (365 nap) lezárt üzleti év szerinti:

 • átlagos statisztikai állományi létszám nem lehet kevesebb 12 főnél,
 • saját tőkéje nem lehet negatív,
 • saját tőkéje nem lehet kevesebb a jegyzett/alap/törzs tőkéjénél,
 • nettó árbevételének két és félszeresét nem haladhatja meg az igényelt támogatás.

2) Az „A” alprogramnál konzorcium esetében a vállalkozások nettó árbevételének együttesen el kell érni a 400 millió forintot.

3) Az „A” és „B” alprogramok esetében: a támogatást igénylő-, konzorcium esetén a konzorciumvezető forprofit vállalkozásnak a nettó árbevétele nem lehet alacsonyabb, mint 300 millió Ft.

4) A vállalkozás által az elmúlt 3 lezárt (365 napos) üzleti évben jóváhagyott osztalékok összege nem haladhatja meg az ugyanezen 3 lezárt (365 napos) üzleti évben elért adózott eredmények, valamint az ezen 3 évet megelőző utolsó lezárt üzleti év eredménytartaléka összegének 50%-át. Ahol a vállalkozás csak 2 lezárt (365 napos) üzleti évvel rendelkezik, ott a 2 év kerül figyelembe vételre.

5) GINOP PLUSZ-2.1.1-21-ban nyertes vállalkozás

Mekkora a támogatás?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 300-800 millió Ft

 • de minimis esetén max 70%

Elszámolható költségek

Kötelező tevékenységek

I. Kísérleti fejlesztés

Az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

II. Alkalmazott (ipari) kutatás

Szolgáltatást nyújtóként alkalmazott kutatási tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BA/BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtásakor.

III. Eszközbeszerzés (projekt keretében vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök beszerzése és azok fenntartása a fenntartási időszak végéig)

IV. Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

Mikor nyújtható be?

 • A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2024. június 07. 12:00-tól 2024. június 21. 12:00-ig.
 • Szakmai támogató véleményt követően a támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása legkésőbb 2024. október 15. 12:00-ig lehetséges.

Kötelező vállalások:

Vállalások:

Az alábbiakban részletezett feltételek vállalása kötelező.

I. Árbevétel vállalása:

a) Amennyiben a projekt eredménye új technológia vagy szolgáltatás:

A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető és valamennyi forprofit vállalkozás együttesen) vállalja/vállalják, hogy a fenntartási idő 1. és 2. évében összesen jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenység eredményéből (azaz a projekt keretében kifejlesztett technológia vagy szolgáltatás piaci értékesítéséből) származó nettó árbevétele/árbevételük együttesen eléri az általa/általuk elnyert összes támogatási összeg legalább 30%-át.

Amennyiben a konzorciumvezető és valamennyi forprofit vállalkozás együttesen a minimum 30% feletti árbevétel növekedést vállal, – amire az értékelési kritériumok szerint pontot kap -, abban az esetben nem 30% a kötelező vállalás szintje, hanem az ezen felüli ténylegesen vállalt árbevétel. A konzorciumvezető és a konzorciumi tag vagy tagok közös vállalkozást is létrehozhatnak a fejlesztés eredményeként megvalósult technológia/szolgáltatás értékesítésére.

b) Amennyiben a projekt eredménye új termék:

A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető és valamennyi forprofit vállalkozás együttesen) vállalja/vállalják, hogy a fenntartási idő 1. és 2. évében összesen jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenység eredményéből (azaz a projekt keretében kifejlesztett termék piaci értékesítéséből) származó nettó árbevétele/árbevételük együttesen eléri az általa/általuk elnyert összes támogatási összeg legalább 50%-át.

Amennyiben valamennyi forprofit vállalkozás együttesen a minimum 50% feletti árbevétel növekedést vállal, – amire az értékelési kritériumok szerint pontot kap – abban az esetben nem 50% a kötelező vállalás szintje, hanem az ezen felüli ténylegesen vállalt árbevétel. A konzorciumvezető és a konzorciumi tag vagy tagok közös vállalkozást is létrehozhatnak a fejlesztés eredményeként megvalósult termék értékesítésére.

II. TRL szint vállalása:

A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás a megvalósítási idő végére eléri minimum a TRL 7-es szintet, a projekt fizikai befejezését követő maximum 24 hónapon belül (bármikor) pedig a TRL 9-es szintet.

A TRL szint vállalás teljesítését a nyomonkövetési szakértők ellenőrzik. Amennyiben a megvalósítási idő végére az elvárt TRL 7-es szint helyett csak TRL 6-os szintig jut el a projekt, de a nyomonkövetési szakértők szerint a projekt fizikai befejezését követő 24 hónap alatt teljesíthető lesz az elvárt TRL 9-es szint, és javasolják a projekt folytatását, az NKFI Hivatal dönthet a projekt fenntartási időszakban történő folytatásáról. Ebben az esetben azonban a támogatás fennmaradó része csak a valamennyi kötelező vállalás teljesítését és NKFI Hivatal általi elfogadását követően kerül kifizetésre.

III. Oltalom vállalása:

A támogatást igénylő vagy konzorcium esetén bármely a konzorciumban résztvevő pályázó vállalja/vállalják, hogy a projekt fizikai befejezését követő maximum 24 hónap alatt:

a) KFI-eredményük szabadalmazható (amennyiben a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény. 1. § (2) bekezdése, vagy a 6. § (2)-(4) vagy (10) bekezdése alapján a szabadalmazhatóság nem kizárt) műszaki megoldására magyar elsőbbségű PCT nemzetközi szabadalmi bejelentés nemzeti/regionális szakaszának megindításával szabadalmi oltalmat szerez/nek a projekttel összefüggésben legalább az itt felsorolt szabadalmi hatóságok egyikénél:

– az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO),

– az USA Szabadalmi Hivatala (USPTO)

– a Japán Szabadalmi Hivatal (JPO) vagy a Dél-Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatal (KIPO), .

IV. Mentor megbízásának vagy alkalmazásának vállalása:

A projekt megvalósítási szakaszában a pályázóknak lehetősége van a projekt sikeres – szakmai és/vagy üzleti- előrehaladását segítő, legalább 1 fő végrehajtást segítő mentor igénybevételére. Mentor igénybevétele esetén a mentor foglalkoztatását a kérelemben23 kötelező vállalásként kell rögzíteni. Ebben az esetben a támogatást igénylő vagy konzorcium esetén konzorciumvezető köteles a mentort foglalkoztatni a projekt fizikai befejezéséig. A mentor személye és/vagy a mentorált tevékenység a megvalósítási időszak alatt – indokolt esetben – megváltoztatható24. A mentor igénybevételéért az értékelési folyamatban a projekt plusz pontszámban részesül.


Kérdése van?
Írjon nekünk!

  Adatkezelési és Cookie TÁJÉKOZTATÓ

  Sütiket használunk az oldalunk megfelelő működésének biztosításához, a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi média funkciók felkínálásához és az oldalunk látogatottságának elemzéséhez. Az oldalon való böngészéssel engedélyezi számunkra a cookie-k használatát.
  Adatkezelési tájékoztató