DÁtum

Tanyafejlesztési támogatás

Benyújtási határidő lejárt!

A tanyán élők életkörülményeinek javítása, a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális fejlesztésén keresztül.

A támogatás összege

 1. célterület esetében maximum 7,8 millió forint;
 2. célterület esetében maximum 200 millió forint.

A támogatás maximális mértéke:

 • Önkormányzati pályázó esetén maximális támogatási intenzitás az összes elszámolható költség 85-95%-a.
 • Természetes személy pályázó esetén maximális támogatási intenzitás az összes elszámolható költség 95%-a.

Támogatható célterületek

 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
 2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

Támogatást igénylők köre:

 1. célterület esetében azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),

és

a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.

 1. célterület esetében:
  A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségeken belül helyezkednek el.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

a) Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

b) Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

– kútfúrás;

– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

– háztartási törpe-vízmű.

c) Háztartási léptékű szennyvízkezelést, – tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;

– tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A 2. célterület esetében

generátor beszerzése

Mindkét célterület esetében

 • a) pontja esetében: Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója.
 • b) pontja esetében: Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése.
 • c) pontja esetében: A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás és üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns.

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:

 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése, ha jogszabályi előírás alapján kötelező;
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. (Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.)

Nem támogatható tevékenységek:

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

A támogatási kérelmek benyújtására az alábbi értékelési határnapokig van lehetőség:

 • 2023. szeptember 4.
 • 2023. október 1.

Kérdése van?
Írjon nekünk!

  Adatkezelési és Cookie TÁJÉKOZTATÓ

  Sütiket használunk az oldalunk megfelelő működésének biztosításához, a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi média funkciók felkínálásához és az oldalunk látogatottságának elemzéséhez. Az oldalon való böngészéssel engedélyezi számunkra a cookie-k használatát.
  Adatkezelési tájékoztató