DÁtum

Erdősítés támogatása

LEZÁRULT!

VP5- 8.1.1-16 -Erdősítés támogatása jogszerű földhasználók számára.

A felhívás indokoltsága és célja:

A jogszerű földhasználók és ezek társulásai számára mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő erdő telepítések és ipari célú fás szárú ültetvények telepítése a Vidékfejlesztési Programon belül.

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

Támogatást igénylők köre:

A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók.

(erdőtelepítési engedéllyel rendelkező földhasználó)

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitelének telepítési tevékenysége

B) célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) célterület esetében:

 • ápolási tevékenység;

B) célterület esetében:

 • ápolási tevékenység

A támogatás mértéke, összege:

Célállomány-típus csoport

Erdőtelepítés (A célterület)

Ipari célú fás szárú ültetvény (B célterület)

Erdőtelepítés –

elsőkivitel költsége

1. év

ápolási költsége

2. évtől

ápolási költség

Ipari célú fás szárú ültetvény telepítés költsége

 1. év

ápolási költsége

eurónak megfelelő forint összeg/ha eurónak megfelelő forint összeg/ha

Ápolási időszak

(év)

eurónak megfelelő forint összeg / hektár / ápolási időszak eurónak megfelelő forint összeg/ha

eurónak megfelelő forint összeg/hektár/ápolási időszak

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb 2744 623 11 6624
Egyéb lágylomb 2082 467 8 2602
Akác 1803 467 5 1514 1298 342
Nemesnyár 1596 467 5 1381 1787 429

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható.

Mind az öt célállomány típus csoport esetében a kieső jövedelem pótlása 432 eurónak megfelelő forint összeg/ha/év. A jövedelempótló támogatás időszaka minden célállomány típus csoport esetében 12 év.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) célterület:

 • Kerítés kialakítása. (max 731 €/ha vagy 5,8 €/m )
 • Villanypásztor kialakítása. (max 518 €/ha vagy 4,8 €/m)
 • Padka kialakítása. (max 624 €/ha vagy 13 €/100m)
 • Erdőszegély kialakítása. (1,5 €/m)
 • Mikorrhizált csemete telepítése. (max 3225 €/ha vagy 6 €/db)
 • Őshonos ritka elegyfajok alkalmazása. (max 2800 €/ha)

B) célterület:

 • Kerítés kialakítása. (max 731 €/ha vagy 5,8 €/m )
 • Villanypásztor kialakítása. (max 518 €/ha vagy 4,8 €/m)

Nem támogatható tevékenységek:

 • Karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése.
 • Energetikai célú fás szárú ültetvény telepítése.
 • Rövid vágásfordulójú ültetvények telepítése.

Műszaki és szakmai elvárások:

 1. Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.
 2. A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
 3. Nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.
 4. Erdőtelepítés esetén kiegészítő támogatás abban az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.
 5. Ápolási támogatás –az elsőkivitel megvalósulásának évét követően– legfeljebb az ápolási időszak végéig igényelhető.
 6. A kieső jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek megfelelően.
 7. Az elsőkivitel megvalósulását követő első kifizetés az elsőkivitel támogatásán túl, az adott évi jövedelempótló- és elsőéves ápolási támogatást is tartalmazza.
 8. A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az EMVA-ból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.
 9. Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes kötelezettségvállalási időszak végéig használni.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. július 20. és 2022. december 31. között lehetséges.

Bírálati határnapok:

 • 2022. október 31.
 • 2022. december 31.

Error: Contact form not found.

Kérdése van?
Írjon nekünk!

  Adatkezelési és Cookie TÁJÉKOZTATÓ

  Sütiket használunk az oldalunk megfelelő működésének biztosításához, a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi média funkciók felkínálásához és az oldalunk látogatottságának elemzéséhez. Az oldalon való böngészéssel engedélyezi számunkra a cookie-k használatát.
  Adatkezelési tájékoztató