DÁtum

Lovas létesítmények fejlesztése

LEZÁRULT! VP6-6.4.1.1-22Vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása akár 70%-os intenzitás mellett maximum 100 millió forint támgoatással.

A támogatás mértéke, összege:

 • maximum 100 millió Ft
 • maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően
  • „komplex programmal fejlesztendő” járásban 70 %
  • „kedvezményezett” 60 %
  • egyéb településen 50%

A projekt területi korlátozása:

Vidéki térségnek minősülő település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.

Támogatást igénylők köre:

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (a továbbiakban: CSMT) amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.
 • a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania
 • CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket

2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
 • a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul.
 • a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával. (miniumum a teljes költségvetés 70%-a)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
 2. Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.
 3. Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, üzembe helyezése).
 4. A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása).
 5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 6. Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 7. úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 8. Ingatlan vásárlása. (jelentősen korlátozott formában, max 2%)

Nem támogatható tevékenységek (pl.):

 • mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások (pl. ló, mint kizárólag haszonállat tartását szolgáló fejlesztések);
 • élő állatok és növények beszerzése
 • az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések (a továbbiakban az Annex I., a terméklistát a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza), így pl.: takarmány előállítása és forgalmazása;
 • a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése;
 • tárgyi eszközök és nem beépítésre kerülő gépek beszerzése;
 • magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése.

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

 • Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.
 • Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.
 • Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.
 • Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.
 • Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

Kérdése van?
Írjon nekünk!

  Adatkezelési és Cookie TÁJÉKOZTATÓ

  Sütiket használunk az oldalunk megfelelő működésének biztosításához, a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi média funkciók felkínálásához és az oldalunk látogatottságának elemzéséhez. Az oldalon való böngészéssel engedélyezi számunkra a cookie-k használatát.
  Adatkezelési tájékoztató