DÁtum

Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező KKV támogatása

 

LEZÁRULT! GINOP PLUS-1.1.2-21 „Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása”

A felhívás célja:

A felhívás célja, hogy a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező, innovatív KKV kör további fejlődésének elősegítése, technológiai körülményeik, értékteremtő képességük javítása, külpiaci jelenlétük megerősítése, mely nagyban hozzájárulhat a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének növeléséhez. A felhívás további célja a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas vállalkozások célzott támogatása, így különösen olyan vállalkozások megerősítése, amelyek a megvalósítandó fejlesztésük révén az értéklánc valamely részében vagy egészében élvonalbeli technológiai megoldásokat alkalmaznak (pl. mesterséges intelligencia, IoT, szenzorvezérelt technológiák, robotizációs eljárások, 5G, nanotechnológia, biotechnológia, innovatív alapanyagok, big data elemzés, stb.), és tevékenységükben ezen high-tech megoldások bevezetése és tudatos alkalmazása által kiugró értékteremtési hatás érhető el.

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 000 000 Ft, maximum 2 500 000 000 Ft.

Előleg: 100%

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 5 fő volt,
 • amelyek nettó értékesítési árbevétel nagysága min. 100 millió Ft,
 • amelyek megfelelnek az alábbi specifikus kritériumoknak:

Nagy növekedők

Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások

Export bajnokok

Beszállítók

Nettó értékesítési árbevétel vagy exportértékesítési árbevétel növekedés:

A nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 20%

VAGY

Exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 50%, és legutolsó lezárt üzleti évi exportértékesítési árbevétele legalább 50 millió Ft

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül kockázati tőketársaság által kockázati tőkebefektetésben részesült, amelyről az érintett tőkebefektető igazolásával rendelkezik

VAGY

eredményesen megvalósított K+F projekttel rendelkezik, vagy a legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó társasági adóbevallásában legalább a jelen felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő K+F ráfordítás szerepel

Exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva:

2019. vagy 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva legalább 50%

A támogatást igénylő KKV legalább a támogatási kérelem benyújtása előtt 30 nappal megkötött együttműködési megállapodással kapcsolódik integrátor nagyvállalkozáshoz

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 131 Ügyvédi iroda
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése: egyenként minimum nettó 200.000 Ft/eszköz.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (egyet kötelező választani):

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, szolgáltatástípusok (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele*: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Kísérleti-fejlesztés* (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 • Iparjogvédelmi oltalomszerzés*
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése*
 • Projekt-előkészítés*
 • Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el): egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardvereszköz.

* A megjelölt pontokban foglalt tevékenységek elszámolható költsége, valamint a kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó anyagköltség csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be, azok együttes összege a százalékban meghatározott átalány vetítési alapját képező elszámolható költségek 7%-a lehet.

A kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

 • maximális összege a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója szerinti árbevételének kétszerese, de legfeljebb 5.000.000.000 Ft.

A támogatás formája:

A megítélt támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívásban foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat. 

A támogatási kérelmet 2021. október 11. 08:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.

Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a https://mmp.ifka.hu/ weboldalon közzétettek szerint van lehetőség.

Fenntartási kötelezettség:

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 30 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti.

Kapcsolat:

Error: Contact form not found.

Kérdése van?
Írjon nekünk!

  Adatkezelési és Cookie TÁJÉKOZTATÓ

  Sütiket használunk az oldalunk megfelelő működésének biztosításához, a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi média funkciók felkínálásához és az oldalunk látogatottságának elemzéséhez. Az oldalon való böngészéssel engedélyezi számunkra a cookie-k használatát.
  Adatkezelési tájékoztató